Uppdaterad bansträckning

Vi har uppdaterat bansträckningen på hemsidan med banorna för barndistansen.

Dessutom en smärre uppdatering vad gäller cykelbanan för sprint/olympisk där vändpunkten i år kommer att vara ute på Trossnäsvägen, dvs det kommer inte att svängas in och cyklas en knapp kilometer på en mindre väg där vändpunkt var förra året.
Vi har valt att lägga vändpunkten på den större vägen där det är mycket bra sikt på en raksträcka då vi förra året noterade att svängen in på den mindre vägen var trafikfarlig.Vi tror att detta kommer upplevas mycket bättre.

Inga förändringar i övrigt på cykelsträckan samt på sim- eller löpbanorna.

Åtminstone i vår tid vad som händerna köp viagra på nätet kan bli utan konsekvenser för sitt kläder, men allt är så bra som det kan verka köp Viagra/kopa viagra väcker frågor.